OVER GIJS L.J. ’T HOEN (1981)

Belastingadviseur op het gebied van Nederlands vastgoed. Zijn specialisatie betreft de milieuheffingen, zoals de energiebelasting (EB) en opslag duurzame energie (ODE). Daarnaast heeft
't Hoen ruime kennis en ervaring op het brede gebied van de lokale belastingen: gemeentelijke- en waterschapsheffingen, Wet WOZ en alle aan de WOZ-waarde gekoppelde belastingen. Door zijn specialistische kennis en ervaring is ’t Hoen in staat om u optimaal te adviseren ten aanzien van Nederlands vastgoed.

 

partner bij bureau bosma

't Hoen is per april 2017 als partner verbonden aan Bureau Bosma. Hiervoor was hij ruim 10 jaar werkzaam bij respectievelijk Ernst & Young (EY) en PwC.
 

auteur

‘t Hoen is vaste auteur bij de fiscale bladen F&A Actueel en Tips & Advies. Zijn focus ligt hierbij op de maandelijkse publicatie van artikelen op het gebied van vastgoed, milieuheffingen en lokale belastingen.achtergrond

In 2007 begon ‘t Hoen zijn carrière als belastingadviseur bij PwC. Van 2008 t/m 2012 werkte ’t Hoen tevens als (buiten)griffier bij het Gerechtshof in Arnhem (belastingrechtspraak). Van 2009 tot april 2017 was ’t Hoen werkzaam bij EY als tax manager vastgoed op het gebied van milieuheffingen en lokale belastingen. Daarnaast was hij opleidingscoördinator van het team milieuheffingen, lokale belastingen, btw en douane.
Sedert 2010 is ’t Hoen lid van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB).    
Hij studeerde Nederlands recht alsmede Fiscaal recht aan de Erasmus Universiteit van Rotterdam en mag vanaf respectievelijk 2008 en 2009 de meestertitel en LL.M.-titel voeren.


Als bedrijven te zwaar belast worden, trekken we alle registers open. Rechtvaardigheid zal overwinnen. Onze missie is in dat geval BELASTINGVERLICHTING
— Sjoerd Bosma

 

OVER SJOERD BOSMA (1960)

Specialist op het brede gebied van de lokale belastingen: gemeentelijke- en waterschapsheffingen, Wet WOZ en alle aan de WOZ-waarde gekoppelde belastingen. Ook de milieuheffingen behoren tot zijn kennisgebied. Hij weet waarover hij praat en is door zijn jarenlange ervaring uw onbetwiste gesprekspartner op dit specifieke fiscaaljuridisch terrein.

 

Onafhankelijk belastingadviseur

Bosma werkt sinds 2013 als onafhankelijk belastingadviseur; hiervoor was hij 21 jaar verbonden aan EY waarvan ruim 16 jaar als partner.
Met ingang van 1 juli 2015 oefent hij de belastingadviespraktijk uit onder de naam 'Bureau Bosma'.

 

Raadsheerplaatsvervanger en docent

Bosma is sinds 2003 raadsheerplaatsvervanger bij het Gerechtshof te ’s-Hertogenbosch. Hij behandelt fiscale zaken in hoger beroep. 
Bosma is docent bij onder meer het Studiecentrum Rechtspleging (SSR) te Utrecht en de Real Estate Business School te Baarn. 

 

Annotator en redacteur

Bosma is annotator voor BNB (Beslissingen Nederlands Belastingrechtspraak) en Belastingblad. Daarnaast is hij redacteur en bewerker van de fiscale encyclopedie De Vakstudie, in het bijzonder van het onderdeel Lokale Belastingen en Milieuheffingen (Kluwer).

 

Achtergrond

Bosma begon zijn carrière in 1984 als fiscaal medewerker bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Hier werkte hij zeven jaar. In diezelfde tijd doceerde hij belastingrecht aan verschillende bestuursacademies.
In 1992 trad hij in dienst van Ernst & Young, aan welk kantoor hij in de periode 1997 – 2013 als partner was verbonden. 
In 2007-2009 was hij secretaris van de Commissie belastingen lagere overheden van de Vereniging voor Belastingwetenschap.
Bosma is sedert 1992 lid van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB) en bestuurslid van de in 2016 opgerichte sectie Lokale en Milieuheffingen van de NOB. Namens de NOB is hij lid van Commissie Klankbord van de Waarderingskamer.
Hij studeerde fiscaal recht aan de Rijksuniversiteit Leiden, aangevuld met materieel strafrecht en strafprocesrecht aan de Erasmusuniversiteit Rotterdam.