De Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB)

De Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB) is de beroepsvereniging van universitair opgeleide belastingadviseurs in Nederland. De NOB is opgericht in 1954 en komt op voor de gemeenschappelijke belangen van haar leden en draagt zorg aan een kwalitatief hoogwaardige beroepsuitoefening.

Wat doet de De Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB)

De NOB behartigt de belangen van de leden en bevordert een hoogwaardige beroepsuitoefening, onder andere door

Voor cliënten is het lidmaatschap van hun adviseur een waarborg voor kwaliteit. Voor leden geeft het toegang tot een hoogwaardige beroepsopleiding, permanente bijscholing en een (kennis-)netwerk op fiscaal terrein met specialisten op post-master niveau en een (kennis-)netwerk op het gebied van andere voor het vak relevante ontwikkelingen (Commissie Beroepszaken)

Wat doet Bureau Bosma binnen De Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB)?

Bosma is sedert 1992 lid van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB) en bestuurslid van de in 2016 opgerichte sectie Lokale en Milieuheffingen van de NOB. De sectie organiseert vaktechnische bijeenkomsten als onderdeel van het Programma Permanente Educatie van de NOB. De sectie heeft verder een adviserende rol in de Commissie Wetsvoorstellen. 

Namens de NOB is hij lid van Commissie Klankbord van de Waarderingskamer.

Sjoerd Bosma studeerde fiscaal recht aan de Rijksuniversiteit Leiden, aangevuld met materieel strafrecht en strafprocesrecht aan de Erasmusuniversiteit Rotterdam.