WELOVERWOGEN OPINIES

Een onafhankelijke opinie over uw rechtspositie kan u duidelijkheid geven. Het is een leidraad voor verdere stappen. Een opinie levert niet alleen financiële winst op, maar ook rust en tijd.

WELOVERWOGEN OPINIES

Als een procedure bij de belastingrechter onafwendbaar lijkt is het verstandig om uw rechtspositie deskundig en tijdig te laten beoordelen.
Bureau Bosma bekijkt uw zaak vanuit zijn onafhankelijke positie. Dat leidt tot waardevolle opinies op grond waarvan u besluit om niet te procederen; of om dat juist wél te doen. 
Ook in een lopend geschil kan een onafhankelijke opinie waardevol zijn; het kan, ook voor beide partijen, de basis zijn voor oplossing van dat geschil.


“Ik koester onafhankelijkheid, een onafhankelijke opinie geeft vruchtbare bodem tot hernieuwde afstemming en wakkert het oplossend vermogen aan.

— Sjoerd Bosma