OPINIES & SECOND OPINIES

Een opinie over uw rechtspositie geeft u duidelijkheid. Het kan een leidraad zijn voor verdere stappen. Een opinie geeft rust en tijd; het kan ook financiële winst opleveren.

WELOVERWOGEN OPINIES

Opinies of ‘second opinions’ kunnen waardevol zijn als u wilt weten wat uw rechtspositie is. Dat kan nuttig zijn als een procedure bij de belastingrechter onafwendbaar lijkt; maar het kan ook zinvol zijn voordat u een nieuwe investering doet. Wat zijn de fiscale gevolgen van zo’n investering op het gebied van lokale en milieubelastingen? Met welke heffingen wordt u mogelijk geconfronteerd en wat zijn daarvan de financiële implicaties? 
Een opinie kan de basis zijn om keuzes te maken. Niet alleen in het geval van nieuwe investeringen maar ook indien een procedure onvermijdelijk lijkt: wel procederen, niet procederen? Is een minnelijke oplossing mogelijk? 

Een goede opinie biedt duidelijkheid en daarmee rust.


““Een onafhankelijke opinie geeft vruchtbare bodem tot hernieuwde afstemming en wakkert het oplossend vermogen aan.

— Sjoerd Bosma