Sjoerd BosmaAls bedrijven te zwaar belast worden, trekken we alle registers open. Rechtvaardigheid zal overwinnen. Onze missie is in dat geval BELASTINGVERLICHTING

— Sjoerd Bosma

OVER SJOERD BOSMA

Sjoerd Bosma is fiscalist en specialist op het brede gebied van de lokale belastingen:
alle gemeentelijke-, provinciale- en waterschapsbelastingen behoren tot zijn kennisgebied evenals de Wet WOZ en alle aan de WOZ-waarde gekoppelde belastingen. Daarnaast adviseert Bosma over de milieubelastingen en milieuheffingen.
Bosma weet waarover hij praat, is resultaat gericht en is door zijn jarenlange ervaring uw onbetwiste gesprekspartner op dit specifieke fiscaal-juridische terrein.

FISCAAL-JURIST EN BELASTINGADVISEUR

Sjoerd Bosma is sedert 2014 zelfstandig werkzaam als fiscaal-jurist en onafhankelijk belasting-adviseur. Met ingang van 1 juli 2015 oefent hij de adviespraktijk uit onder de naam ‘Bureau Bosma’. Hij adviseert een veelheid aan bedrijven en instellingen, onder meer in de voedingsmiddelen- en procesindustrie, in de energie- en zorgsector en in de cultuur- en onderwijssector. Ook adviseert hij enkele particulieren.
Eerder was Sjoerd Bosma gedurende 21 jaar als fiscalist verbonden aan EY waarvan ruim 16 jaar als partner.
 

DOCENT EN RAADSHEERPLAATSVERVANGER

Sjoerd Bosma is docent bij onder meer het Studiecentrum Rechtspleging (SSR) te Utrecht (dit is het opleidingsinstituut voor de Rechtspraak en het Openbaar Ministerie) en bij de Real Estate Business School te Baarn.
Gedurende een periode van ruim 15 jaar was Bosma als raadsheerplaatsvervanger verbonden aan het Gerechtshof te ’s-Hertogenbosch; in die hoedanigheid behandelde hij fiscale zaken in hoger beroep. 

ANNOTATOR EN REDACTEUR

Sjoerd Bosma is bovendien annotator voor BNB (Beslissingen Nederlands Belastingrechtspraak) en Belastingblad. Daarnaast is hij redacteur en bewerker van de fiscale encyclopedie De Vakstudie, in het bijzonder van het onderdeel Lokale Belastingen en Milieuheffingen (Kluwer).

ACHTERGROND

Bosma begon zijn carrière in 1984 als fiscaal-juridisch medewerker bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Hier werkte hij zeven jaar. In diezelfde tijd doceerde hij belastingrecht aan verschillende bestuursacademies.
In 1992 trad hij in dienst van Ernst & Young, aan welk kantoor hij in de periode 1997 – 2013 als partner was verbonden en tot 2016 als ‘of counsel’. 
In 2007-2009 was hij secretaris van de Commissie belastingen lagere overheden van de Vereniging voor Belastingwetenschap.
Bosma is sedert 1992 lid van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB) en bestuurslid van de in 2016 opgerichte sectie Lokale en Milieuheffingen van de NOB. Tot en met 2022 was hij namens de NOB lid van Commissie Klankbord van de Waarderingskamer.
Hij studeerde fiscaal recht aan de Rijksuniversiteit Leiden, aangevuld met materieel strafrecht en strafprocesrecht aan de Erasmusuniversiteit Rotterdam.