Sjoerd BosmaAls bedrijven te zwaar belast worden, trekken we alle registers open. Rechtvaardigheid zal overwinnen. Onze missie is in dat geval BELASTINGVERLICHTING

— Sjoerd Bosma

OVER SJOERD BOSMA (1960)

Specialist op het brede gebied van de lokale belastingen:
Gemeentelijke- en waterschapsheffingen, Wet WOZ en alle aan de WOZ-Waarde gekoppelde belastingen.

Ook de milieuheffingen behoren tot zijn kennisgebied. Hij weet waarover hij praat en is door zijn jarenlange ervaring uw onbetwiste gesprekspartner op dit specifieke fiscaaljuridische terrein.

ONAFHANKELIJK BELASTINGADVISEUR

Bosma is sedert 2014 werkzaam als zelfstandig en onafhankelijk belastingadviseur. Met ingang van 1 juli 2015 oefent hij de belastingadviespraktijk uit onder de naam ‘Bureau Bosma’.
Eerder was Bosma ruim 21 jaar verbonden aan EY waarvan ruim 16 jaar als partner. 

DOCENT EN RAADSHEERPLAATSVERVANGER

Bosma is docent bij onder meer het Studiecentrum Rechtspleging (SSR) te Utrecht en bij de Real Estate Business School te Baarn.
Gedurende een periode van ruim 15 jaar was Bosma als raadsheerplaatsvervanger verbonden aan het Gerechtshof te ’s-Hertogenbosch; hij behandelde in die hoedanigheid fiscale zaken in hoger beroep. 

ANNOTATOR EN REDACTEUR

Bosma is annotator voor BNB (Beslissingen Nederlands Belastingrechtspraak) en Belastingblad. Daarnaast is hij redacteur en bewerker van de fiscale encyclopedie De Vakstudie, in het bijzonder van het onderdeel Lokale Belastingen en Milieuheffingen (Kluwer).

ACHTERGROND

Bosma begon zijn carrière in 1984 als fiscaal medewerker bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Hier werkte hij zeven jaar. In diezelfde tijd doceerde hij belastingrecht aan verschillende bestuursacademies.
In 1992 trad hij in dienst van Ernst & Young, aan welk kantoor hij in de periode 1997 – 2013 als partner was verbonden en tot 2016 als ‘of counsel’. 
In 2007-2009 was hij secretaris van de Commissie belastingen lagere overheden van de Vereniging voor Belastingwetenschap.
Bosma is sedert 1992 lid van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB) en bestuurslid van de in 2016 opgerichte sectie Lokale en Milieuheffingen van de NOB. Namens de NOB is hij lid van Commissie Klankbord van de Waarderingskamer.
Hij studeerde fiscaal recht aan de Rijksuniversiteit Leiden, aangevuld met materieel strafrecht en strafprocesrecht aan de Erasmusuniversiteit Rotterdam.