QUESTION AND ANSWERS

Q&A / DE PRAKTIJK

Bureau Bosma kent de fiscaal-juridische wereld van binnen en van buiten en geldt als expert op het gebied van lokale- en milieubelastingen en WOZ-waarderingen. Onze jarenlange ervaring en daarmee opgebouwde kennis is de basis voor de zaken die wij aanpakken.

Heeft u een vraag, of herkent u zich in een van onderstaande problemen?
Neem dan contact met ons op. 


LEGES

Wij hebben een hoge aanslag leges omgevingsvergunning ontvangen; is zo’n hoge aanslag terecht?

De leges die een gemeente heft voor omgevingsvergunningen kunnen erg hoog zijn. U hoeft een aanslag leges omgevingsvergunning niet zonder meer te accepteren. Een uitvoerige controle van de aanslag en van de kosten die de gemeente verhaalt, kan toch tot vermindering of vernietiging van de aanslag leiden.

Hierbij is snel handelen noodzakelijk, want de bezwaartermijn bedraagt 6 weken nadat de aanslag is opgelegd; daarna staat de aanslag onherroepelijk vast.

Veel gestelde vragen over leges

WOZ

De vastgestelde WOZ waarde is te hoog. En nu?

Dit kan verschillende oorzaken hebben. Daarom controleren wij eerst de door de gemeente uitgevoerde taxatie, mede in het licht van de door u aangeleverde feiten. Er kunnen specifieke omstandigheden zijn waarmee ten onrechte geen rekening is gehouden.

Voor bedrijven kunnen dat leegstand, bedrijfseconomische- of marktomstandigheden zijn. De WOZ-waarde kan ook te hoog zijn doordat de zogenoemde werktuigenvrijstelling niet tot het juiste bedrag is toegepast of doordat de functionaliteit van de onroerende zaak is afgenomen. In sommige situaties kan de WOZ-waarde worden gesteld op de (lagere) bedrijfswaarde.

Voor non-profit instellingen kan het niet voldoen van de onroerende zaak aan de huidige eisen of een beperkte functionaliteit van die zaak een rol spelen. Ook de werktuigenvrijstelling kan bij dergelijke instellingen van belang zijn.

WOZ waarde, hoe werkt dat?
WOZ waarde van bedrijfspand / bedrijfsobject
Zonnepanelen, zonneparken en de WOZ-waarde

WERKTUIGENVRIJSTELLING

In welke gevallen kan ik een beroep doen op de werktuigenvrijstelling?

Aan toepassing van de werktuigenvrijstelling is een aantal voorwaarden verbonden. Of er een beroep op deze vrijstelling kan worden gedaan is geheel afhankelijk van de feitelijke situatie. Als de werktuigenvrijstelling ten onrechte niet of niet geheel is toegepast, kan de WOZ-waarde soms aanzienlijk worden verlaagd. En dat levert een belastingbesparing op.

De werktuigenvrijstelling – wat is het en hoe werkt het?

ERFBELASTING

Is de WOZ-waarde ook van belang als een onroerende zaak deel uitmaakt van een nalatenschap?

Ja. Let erop dat de WOZ-waarde niet te hoog is bepaald. Dan wordt mogelijk te veel aan erfbelasting betaald.

Niet alleen kan de WOZ-waarde in het jaar van overlijden van belang zijn, ook kan de WOZ-waarde in het jaar ná overlijden van belang zijn. De erfgenamen kunnen kiezen naar welke van deze twee WOZ-waarden zij willen afrekenen voor de erfbelasting.

In geval van bedrijfsopvolging gelden specifieke regelingen.

ENERGIEBELASTING

Wanneer is energiebelasting verschuldigd?

In principe is energiebelasting verschuldigd bij het verbruik van energie (elektriciteit en gas). De belasting wordt geheven van de energieleverancier (in veel gevallen is dat het energiebedrijf) en doorbelast aan de verbruiker. Als een bedrijf zelf energie opwekt gelden specifieke regelingen.

In sommige gevallen is teruggave van energiebelasting mogelijk.