Gecorrigeerde vervangingswaarde is niet hoger dan bedrijfswaarde; tenzij een compromiswaarde geldt

Onlangs oordeelde Hof Amsterdam over de WOZ-waardering van het AFAS-stadion te Alkmaar, de thuisbasis van AZ. Het oordeel van het Hof volgde op een jarenlange procedure voor de belastingrechter. De eigenaar van het stadion werd in het gelijk gesteld; dat leidde overigens niet voor alle vier in geschil zijnde belastingjaren tot een forse verlaging omdat voor één van die jaren een in het verleden gesloten compromis van toepassing was. 

Bedrijfswaarde bij Gecorrigeerde vervangingswaarde

De eigenaar van het stadion stelde dat de WOZ-waarde diende te worden gesteld op de bedrijfswaarde. De bedrijfswaarde is een uitwerking van de gecorrigeerde vervangingswaarde; deze kan worden toegepast indien de onroerende zaak uitsluitend wordt gebruikt om bij te dragen in de winst. 

Hoewel in het verleden al voor meerdere voetbalstadions toepassing van de bedrijfswaarde is bepleit – maar nagenoeg steeds zonder succes – volgde het Hof de eigenaar van het AFAS-stadion wél in zijn pleidooi. Dit is niet zo verwonderlijk omdat dit stadion in particuliere handen is waarmee dit stadion zich onderscheidt van die andere stadions die veelal, direct of indirect, in eigendom zijn bij een gemeente. In die laatste situaties kan de bedrijfswaarde geen toepassing vinden. 

De bedrijfswaarde van het stadion bedroeg circa één derde van de WOZ-waarde die de gemeente Alkmaar had vastgesteld. Aldus leidde het oordeel van het Hof tot een aanzienlijke verlaging van de WOZ-waarde en daarmee tot een flinke vermindering aan OZB over de jaren 2015, 2016 en 2017. 

Wellicht dat deze lagere WOZ-waarde voor de eigenaar ook een aanzienlijk afschrijvingspotentieel kan opleveren maar dat blijkt niet uit de uitspraak van het Hof. 

Compromiswaarde

Voor 2014, één van de vier belastingjaren waarop het geschil betrekking had, gold naar het oordeel van het Hof een enkele jaren eerder overeengekomen compromiswaarde. Die waarde bedroeg nagenoeg het dubbele van de bedrijfswaarde. Dat die waarde in 2014 wél gold maar in de opvolgende belastingjaren 2015, 2016 en 2017 niet, kwam omdat de gemeente met ingang van 2015 het compromis had opgezegd. 

Wellicht heeft de gemeente achteraf bezien spijt van die opzegging; maar tegelijk blijkt ook dat je als belanghebbende ook goed moet opletten met het overeenkomen van een compromiswaarde; de overeen te komen waarde moet natuurlijk niet veel te hoog zijn!

Heeft u vragen? 

Als u vragen heeft naar aanleiding van het vorenstaande neemt u dan gerust contact met ons op.