HOGE RAAD: RECREATIEWONINGEN ZIJN VOOR WOZ/OZB OOK WONINGEN

Recreatiewoningen zijn ook woningen. Dit klinkt als een open deur maar in het kader van de heffing van OZB diende de Hoge Raad eraan te pas te komen om dit vast te stellen. Dat deed ons hoogste rechtscollege vandaag in een tweetal arresten. Het belang hiervan ligt uiteraard bij de omvang van de verschuldigde OZB die, als gevolg van deze arresten, beduidend lager kan uitvallen.
De omvang van die verlaging is weer afhankelijk van de feitelijke situatie.  ...  Lees Verder

VERHUURDERHEFFING: RUIME UITLEG BEGRIP ‘VOOR VERHUUR BESTEMDE WONING’

Met betrekking tot de per 1 januari 2013 ingevoerde verhuurderheffing komen inmiddels de eerste uitspraken van belastingrechters beschikbaar met het antwoord op de vraag welke objecten in het kader van deze nieuwe belasting kwalificeren als huurwoning. Twee recente uitspraken wijzen uit dat het begrip huurwoning – waaronder in het kader van de verhuurderheffing wordt verstaan een voor de verhuur bestemde woning – ruim wordt uitgelegd. ...  Lees Verder