VERZOEK OM IMMATERIËLE SCHADEVERGOEDING BEHOEFT GEEN MOTIVERING

Indien bij de behandeling van een bezwaar- of beroepschrift de daarvoor geldende redelijke termijn wordt overschreden komt de belanghebbende onder voorwaarden in aanmerking voor toekenning van een immateriële schadevergoeding wegens overschrijding van die redelijke termijn. Eén van de voorwaarden voor toekenning is dat de belanghebbende hiertoe tijdig een verzoek indient.  ...  Lees Verder