VERZOEK OM IMMATERIËLE SCHADEVERGOEDING BEHOEFT GEEN MOTIVERING

Indien bij de behandeling van een bezwaar- of beroepschrift de daarvoor geldende redelijke termijn wordt overschreden komt de belanghebbende onder voorwaarden in aanmerking voor toekenning van een immateriële schadevergoeding wegens overschrijding van die redelijke termijn. Eén van de voorwaarden voor toekenning is dat de belanghebbende hiertoe tijdig een verzoek indient. 

Vergoeding van immateriële schade

De Hoge Raad heeft vandaag geoordeeld dat een dergelijk verzoek niet behoeft te worden gemotiveerd. Aan dit oordeel voegde de Raad toe dat in een dergelijk verzoek om vergoeding van immateriële schade wegens overschrijding van de redelijke termijn een voldoende motivering ligt besloten. 

Een begrijpelijk oordeel. Voor een beoordeling van een dergelijk verzoek dient de rechter immers aan de hand van het procesverloop te toetsen of belanghebbende in aanmerking komt voor een dergelijke vergoeding. Die toetsing kan de rechter ook doen zonder motivering van het verzoek. 

HR 18 november 2016, nr. 15/04909 , ECLI:HR:NL:2016:2604

Wilt u meer weten over het indienen van een dergelijk verzoek? Neemt u dan contact met ons op.