HOGE RAAD ACHT LEEGWAARDERATIO SOMS ONVERBINDEND

Verhuurde woningen worden voor de heffing van inkomstenbelasting in box 3 gewaardeerd naar de waarde in het economische verkeer. De genoten inkomsten worden forfaitair bepaald op 4% van de waarde in het economische verkeer van de verhuurde woningen. Deze waarde wordt – sinds 2010 – gesteld op de WOZ-waarde. Omdat de WOZ-waarde evenwel uitgaat van twee ficties op grond waarvan het verhuurd zijn van de woning buiten aanmerking blijft (‘volle en onbezwaarde eigendom’ en ‘onmiddellijk en in volle omvang in gebruik te nemen’), wordt de WOZ-waarde vermenigvuldigd met een percentage dat afhankelijk is van de hoogte van de huur in relatie tot de WOZ-waarde.  ...  Lees Verder