WOZ-waarde bedrijfspand

Hoge Raad corrigeert gemeentelijke taxatiemethode voor niet-woningen

Op 31 januari 2020 heeft de Hoge Raad geoordeeld over de correctie voor technische veroudering die moet worden toegepast bij het bepalen van de gecorrigeerde vervangingswaarde. In het bijzonder is de Raad ingegaan op de restwaarde die, tezamen met de levensduur van het object, de basis is voor die correctie technische veroudering. De door gemeenten gehanteerde uitleg van het begrip restwaarde is niet juist, aldus de Hoge Raad.
Voor de praktijk betekent dit dat veel WOZ-waarden mogelijk te hoog zijn; controle en correctie van de WOZ-waarde kunnen nu aan de orde zijn.  ...  Lees Verder

HOGE RAAD ACHT LEEGWAARDERATIO SOMS ONVERBINDEND

Verhuurde woningen worden voor de heffing van inkomstenbelasting in box 3 gewaardeerd naar de waarde in het economische verkeer. De genoten inkomsten worden forfaitair bepaald op 4% van de waarde in het economische verkeer van de verhuurde woningen. Deze waarde wordt – sinds 2010 – gesteld op de WOZ-waarde. Omdat de WOZ-waarde evenwel uitgaat van twee ficties op grond waarvan het verhuurd zijn van de woning buiten aanmerking blijft (‘volle en onbezwaarde eigendom’ en ‘onmiddellijk en in volle omvang in gebruik te nemen’), wordt de WOZ-waarde vermenigvuldigd met een percentage dat afhankelijk is van de hoogte van de huur in relatie tot de WOZ-waarde.  ...  Lees Verder