HOGE RAAD ACHT LEEGWAARDERATIO SOMS ONVERBINDEND

Verhuurde woningen worden voor de heffing van inkomstenbelasting in box 3 gewaardeerd naar de waarde in het economische verkeer. De genoten inkomsten worden forfaitair bepaald op 4% van de waarde in het economische verkeer van de verhuurde woningen. Deze waarde wordt – sinds 2010 – gesteld op de WOZ-waarde. Omdat de WOZ-waarde evenwel uitgaat van twee ficties op grond waarvan het verhuurd zijn van de woning buiten aanmerking blijft (‘volle en onbezwaarde eigendom’ en ‘onmiddellijk en in volle omvang in gebruik te nemen’), wordt de WOZ-waarde vermenigvuldigd met een percentage dat afhankelijk is van de hoogte van de huur in relatie tot de WOZ-waarde.  ...  Lees Verder

BELASTINGRECHTSPRAAK WORDT NIET OPENBAAR

BRIEF STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN AAN DE TWEEDE KAMER (MVF 25 APRIL 2014, KENMERK AFP/2014/302)

De staatssecretaris van financiën heeft in bovengenoemde brief aan de Tweede Kamer (o.m.) medegedeeld dat de belastingrechtspraak niet openbaar wordt. Een conceptwetsvoorstel is in 2011 op internet ter consultatie aangeboden. Op basis van de ontvangen reacties heeft de staatssecretaris, alles afwegende, nu besloten geen wetsvoorstel bij de Kamer in te dienen. De belangrijkste bezwaren tegen openbaarheid van belastingrechtspraak zijn: ...  Lees Verder