BELASTINGVERLICHTING

De Algemene Rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar de belastingverlichtende regelingen bij de heffing van rijksbelastingen. Op 1 februari 2017 is het maar liefst 82-pagina’s tellende rapport van de Algemene Rekenkamer aangeboden aan de Tweede Kamer. 

Belastingverlichting

Belastingverlichting ……….. Als het gaat om belastingverlichting in relatie tot WOZ-waarderingen, lokale of milieubelastingen heb je geen 82-pagina’s tellend rapport nodig! Dan ga je direct naar de contactpagina van deze website en neem je per telefoon of per e-mail contact op.
Belastingverlichting ………… zo kan het ook! 😉

NB: het rapport van de Algemene Rekenkamer vindt u op:

http://www.rekenkamer.nl/Publicaties/Onderzoeksrapporten/Introducties/2017/02/Zicht_op_belastingverlichtende_regelingen