COMMISSIE-RINNOOY KAN: GEMEENTEN MOETEN MEER BELASTINGEN KUNNEN HEFFEN

In het op 3 juni 2015 verschenen rapport “Bepalen betekent betalen” pleit de door de VNG ingestelde Commissie Financiële ruimte voor gemeenten (Commissie-Rinnooy Kan) voor een substantiële verruiming van het gemeentelijk belastinggebied. De commissie stelt dat gemeenten “meer flexibiliteit in het financiële domein” moeten krijgen om de vele taken op lokaal-specifieke wensen te kunnen afstemmen. Volgens de Commissie-Rinnooy Kan is uitbreiding van het gemeentelijk belastinggebied noodzakelijk. De door de regering voorgenomen herziening van het belastingstelsel is een uitgelezen moment om tot deze uitbreiding over te gaan. Tot vergroting van de belastingdruk behoeft de uitbreiding dan ook niet te leiden, aldus de commissie.

De commissie stelt onder meer de invoering van een ingezetenenbelasting van meerderjarigen voor alsook de herinvoering van de – in 2006 afgeschafte – gebruikersbelasting OZB. Daarmee volgt de commissie de eerder dit jaar gegeven adviezen van het Centraal Plan Bureau en de Raad voor de financiële verhoudingen. .

De commissie stelt voorts voor om de verplichte vrijstellingen in de OZB te schrappen en gemeenten de bevoegdheid te geven om zelf te bepalen welke OZB-vrijstellingen lokaal gelden. Ook moeten gemeenten binnen de OZB de tarieven kunnen differentiëren naar gebied of naar doelgroep. Tenslotte bepleit de commissie een vereenvoudig van enkele andere belastingen, waaronder de afschaffing van de reclamebelasting, de hondenbelasting en de precariobelasting op leidingen.0 Likes Share