GEMEENTEN HEFFEN IN 2016 MEER DAN € 9 MILJARD AAN BELASTINGEN! HOOGSTE TIJD VOOR BELASTINGVERLICHTING

In 2016 zal de opbrengst aan gemeentelijke belastingen voor het eerst de grens van € 9 miljard passeren. Dit blijkt uit een persbericht van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) waarbij de cijfers voor 2016 zijn gepubliceerd. De opbrengst aan gemeentelijke belastingen zal in 2016 – t.o.v. 2015 – stijgen met 2,3%, aldus het CBS. Van de drie belangrijkste gemeentelijke belastingen stijgen de onroerendezaakbelastingen met 2,9% het hardst; de rioolheffingen stijgen met 2% iets minder hard en de reinigingsheffingen dalen in opbrengst licht (-/- 0,5%).

Ook de rapportage van het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (COELO) geeft aan dat de onroerendezaakbelastingen en rioolheffingen in 2016 zullen stijgen en dat de gemeentelijke lasten voor de afvalverwijdering licht zullen dalen. 

Voor de zomer van 2016 zal de staatssecretaris van financiën met voorstellen komen voor de beoogde uitbreiding van het gemeentelijke belastinggebied; hierover zijn bij de politieke besluitvorming over het Belastingplan 2016 afspraken gemaakt (zie onze blog van 8 december 2015). Het is vooralsnog de bedoeling dat het gemeentelijke belastinggebied met een bedrag van circa € 4 miljard zal worden verruimd. Wij zijn benieuwd naar de voorstellen!

Waar het ons in 2016 om gaat? Belastingverlichting! Aan de totale opbrengst aan gemeentelijke belastingen zullen wij niet veel kunnen doen; aan verlichting van de individuele druk van de gemeentelijke belastingen wél. Wij bereiken dat – ook in 2016 – voor u en met u!