HOF: ZONNEPANELEN NIET VRIJGESTELD VAN ENERGIEBELASTING

Wilt u als ondernemer of als particulier investeren in een collectief zonnepanelenproject? Let op: een coöperatie krijgt niet altijd een vrijstelling van energiebelasting. Dit oordeelde de belastingrechter begin mei.

HOEVEEL KOST STROOM?

De energiebelasting en btw bedragen bijna 70% van de kosten op uw elektriciteitsnota. Zo kost stroom u 6 cent per kWh, de energiebelasting 11 cent en de btw 3,5 cent. Stroom opgewekt met zonnepanelen wil de overheid zoveel mogelijk vrijstellen van energiebelasting. Ook als u investeert in zonnepanelen via een collectief initiatief. Voor coöperaties is hiervoor speciaal een vrijstelling in het leven geroepen. Maar waar moet u op letten?

HOF DEN HAAG GEEFT AAN HOE HET NIET MOET…

In de zaak bij het hof speelde het volgende. Een aantal particulieren besloten een coöperatie op te richten voor de aanschaf van zonnepanelen die werden geplaatst op het dak van een gemeentehuis. Hiertoe richtte de coöperatie een B.V. op voor de aanschaf van de zonnepanelen en werden diverse overeenkomsten gesloten met onder andere een erkend elektriciteitsbedrijf. Dit elektriciteitsbedrijf had namelijk een vergunning om stroom te mogen leveren. De afspraak was dan ook dat het elektriciteitsbedrijf de opgewekte stroom zou ontvangen en vervolgens stroom zou leveren aan de leden van de coöperatie. Het hof oordeelde dat zowel de levering van de opgewekte stroom aan het elektriciteitsbedrijf als de levering aan de leden van de coöperatie belast was. Allereerst kwalificeerde de levering aan het elektriciteitsbedrijf niet als een vrijgestelde levering aan het net. Daarnaast leverde de coöperatie fiscaal bezien niet rechtstreeks aan haar leden omdat de B.V. en het elektriciteitsbedrijf hier nog tussen zaten; waardoor de coöperatievrijstelling niet van toepassing was. Het gevolg was dat bovenop de 6 cent aan stroomkosten ook nog eens 11 cent aan energiebelasting kwam.

Deze extra kostenpost leidt ertoe dat de terugverdientijd van een investering in de zonnepanelen wordt verdrievoudigd. Dit betekent over het algemeen een terugverdientijd van niet 7 jaar maar van 21 jaar.

WAAR MOET U OP LETTEN ALS U LID WORDT VAN EEN COÖPERATIE?

Bij een collectief initiatief doen zich twee leveringen voor, die beiden belast kunnen zijn. De eerste is de met de zonnepanelen opgewekte stroom. Zorg ervoor dat de stroom wordt terug geleverd aan het net dan wel binnen één aansluiting wordt verbruikt. Dan is namelijk sprake van een vrijstelling. De tweede is de levering van stroom door een energieleverancier aan de leden van de coöperatie. Hiervoor is de coöperatievrijstelling in het leven geroepen. Voldoet men aan de voorwaarden dan wordt in feite een correctie aangebracht op de elektriciteitsnota voor het deel dat overeenkomt met de door de zonnepanelen opgewekte stroom. Dit betekent rekenkundig dat geen energiebelasting hoeft te worden betaald over de opgewekte stroom. Eén van de belangrijkste voorwaarden is dat de coöperatie zowel de juridisch als economisch eigenaar moet zijn van de zonnepanelen.

Kortom, ga er niet zomaar vanuit dat geen energiebelasting verschuldigd is bij een collectief zonnepanelenproject maar laat u goed voorlichten.