OPBRENGST GEMEENTELIJKE HEFFINGEN STIJGT IN 2015

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft de begrote opbrengst van gemeentelijke heffingen voor 2015 in beeld gebracht. Conclusie: de totale opbrengst van deze heffingen stijgt met 1,9%.
Per belastingmiddel lopen de stijgingen fors uiteen van een daling van de opbrengst aan bouwleges van bijna 2% tot een stijging van de opbrengst aan precariobelasting van ruim 16%!
De onroerendezaakbelastingen zullen in 2015 ruim 3% meer aan opbrengsten genereren.

Uiteraard zeggen de hier vermelde percentages niets over de lastenontwikkeling in individuele gevallen.
(Bron: CBS, persbericht 16 december 2014)