PRINSJESDAG 2018

Heeft u ook genoten van Prinsjesdag 2018? Het is altijd weer een feestelijk gebeuren. Hoewel, als je de Miljoenennota erop na leest, schijnt de zon niet over alle belastingmiddelen. Onderstaand een korte weergave van enkele maatregelen die onze specifieke aandacht hebben. U ziet dat de regering, ondanks alle vooraf aangekondigde lastverlichtingen, ook lasten-verzwarende maatregelen voorstelt. Gelukkig zijn wij er voor u om, ook in 2019, belastingverlichting na te streven.

De op Prinsjesdag aangeboden Miljoenennota 2019 bevat op fiscaal gebied onder meer de volgende voorstellen:

 1. WOZ-gerelateerde maatregelen

  1.1 Beperking afschrijving gebouwen in eigen gebruik

  Met ingang van 2019 wordt de mogelijkheid om – binnen de Vpb – af te schrijven op gebouwen in eigen gebruik beperkt tot 100% van de WOZ-waarde (is nu: 50% van de WOZ-waarde). Hierdoor wordt de mogelijkheid tot afschrijving gelijk getrokken met afschrijving op gebouwen die niet in eigen gebruik zijn (belegging).
  Opmerkelijk is dat deze beperking alleen in de Vpb wordt voorgesteld; in de IB kan, ook in 2019 en latere jaren, ter zake van gebouwen in eigen gebruik nog steeds worden afgeschreven tot 50% van de WOZ-waarde.

  1.2 Verlaging eigenwoningforfait
  Met ingang van 2019 zal het eigen woningforfait in vijf (jaarlijkse) stappen worden verlaagd voor woningen met WOZ-waarden tot € 1.060.000. De verlaging verschilt per schijf waarin de WOZ-waarde valt. Voor woningen tussen € 75.000 en € 1.060.000 zal het eigen woningforfait dalen van (thans) 0,70% naar 0,45% in 2023. Voor zover de waarde van de woning uitgaat boven € 1.060.000 blijft het forfait voor het deel boven die € 1.060.000 ongewijzigd (2,35%).

 2. Milieu-gerelateerde maatregelen

  2.1 Wijziging tarieven Energiebelasting

  Met ingang van 2019 wordt bij de Energiebelasting de eerste tariefschijf gewijzigd:
  – het tarief voor aardgas wordt in de eerste schijf verhoogd met € 0,03 per m3; in afwijking hiervan wordt het tarief voor glastuinbouw verhoogd met € 0,0482 per m3;
  – het tarief voor elektriciteit wordt in de eerste schijf verlaagd met € 0,072 per kWh.
  2.2 Wijziging Afvalstoffenbelasting
  De belasting op het storten en verbranden van afval gaat met ingang van 2019 fors omhoog: van (thans) € 13,21 naar € 31,39 per ton.