PRINSJESDAG 2019 EN DE MILJOENENNOTA

Traditiegetrouw wordt op Prinsjesdag de Miljoenennota gepresenteerd met daarbij het Belastingplan voor het komende jaar. En dus hebben wij deze week kennis kunnen nemen van de fiscale wijzigingen voor 2020; de plannen bevatten – zoals inmiddels gebruikelijk – ook voorstellen voor de jaren daarna. 

Hieronder staan enkele wijzigingen die vanuit het perspectief van de lokale en milieubelastingen van belang zijn. Onderaan staan verwijzingen naar de complete belastingvoorstellen zoals deze tijdens Prinsjesdag aan de Tweede Kamer zijn aangeboden. 

ENERGIEBELASTING (EB)

Het kabinet wil het gebruik van aardgas ontmoedigen en het gebruik van elektriciteit stimuleren. Daarom wordt in de komende jaren het EB-tarief op de levering van aardgas verhoogd en het EB-tarief op de levering van elektriciteit verlaagd. De wijzigingen zijn als volgt: 

2020: 

 • EB-tarief aardgas (eerste schijf): + € 0,04 per m3
 • EB-tarief elektriciteit (eerste schijf): ongewijzigd
 • Vermindering EB: + € 178,14 (2019: € 257,54)

2021:

 • EB-tarief aardgas (eerste schijf): + € 0,01 per m3
 • EB-tarief elektriciteit (eerste schijf): -/- € 0,0049 per kWh
 • Vermindering EB: + € 20,54 (2020: € 435,69)

2022:

 • EB-tarief aardgas (eerste schijf): + € 0,01 per m3
 • EB-tarief elektriciteit (eerste schijf): -/- € 0,0036 per kWh

2023:

 • EB-tarief aardgas (eerste schijf): + € 0,01 per m3
 • EB-tarief elektriciteit (eerste schijf): -/- € 0,0035 per kWh

2024:

 • EB-tarief aardgas (eerste schijf): + € 0,01 per m3
 • EB-tarief elektriciteit (eerste schijf): -/- € 0,004 per kWh

2025:

 • EB-tarief aardgas (eerste schijf): + € 0,01 per m3
 • EB-tarief elektriciteit (eerste schijf): -/- € 0,004 per kWh

2026:

 • EB-tarief aardgas (eerste schijf): + € 0,01 per m3
 • EB-tarief elektriciteit (eerste schijf): -/- € 0,0049 per kWh

2028:

 • EB-tarief elektriciteit (eerste schijf): + € 0,001 per kWh

OPSLAG DUURZAME ENERGIE (ODE) 

De naam “Opslag duurzame energie” wordt gewijzigd in “Opslag duurzame energie- en klimaattransitie”.  

De tarieven worden met ingang van 2020 zodanig gewijzigd dat de bestaande verdeling van de lasten over huishoudens en bedrijven van “50% – 50%” wordt gewijzigd in een verhouding van “33% – 67%”. 

Voor een totaaloverzicht van deze tariefwijzigingen ga je naar onderstaande verwijzingen naar het totaaloverzicht van de belastingvoorstellen, onderdeel Wet fiscale maatregelen Klimaatakkoord.

AFVALSTOFFENBELASTING

Met ingang van 2020 zullen afvalstoffen die vanuit het buitenland naar Nederland worden gebracht onderworpen zijn aan de heffing van afvalstoffenbelasting. Het maakt niet uit of deze afvalstoffen naar Nederland worden gebracht om te worden gestort of om te worden verbrand. In de regel zullen uit het buitenland afkomstige afvalstoffen in Nederland worden verbrand omdat voor het storten ervan geen vergunning wordt verleend. 

Op dit moment is circa 25% van de afvalstoffen die in Nederland worden verbrand afkomstig vanuit het buitenland. 

OVERDRACHTSBELASTING

De overdrachtsbelasting ter zake van de levering van niet-woningen wordt met ingang van 2021 verhoogd met 1% (van 6% naar 7%). 

De overdrachtsbelasting ter zake van de levering van woningen blijft ongewijzigd (2%). 

Met deze maatregel wenst het kabinet het bedrijfsleven te belasten ter dekking van de kosten van het klimaatakkoord. 

Het totaaloverzicht van alle belastingvoorstellen is terug te vinden op de website van het ministerie van financiën (https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/belastingplan/belastingplanstukken

Een thematisch overzicht van alle belastingvoorstellen is eveneens terug te vinden via de website van het ministerie van financiën (https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/belastingplan